Preinscripció 2021/2022

Escoles bressol municipals
Ajuntament de Mollet del VallèsPassos de la preinscripció:

1 Escull les escoles bressol municipals, ordenades segons la teva preferència.
2 Omple les dades de l'alumne.
3 Omple les dades de la mare o el pare o el tutor/a legal.
4 Un cop hagis fet la sol.licitud rebràs el pdf de la preinscripció al teu correu electrònic per signar. Signa la solicitud des de l'enllaç de la notificació (si no signes la sol·licitud NO es farà efectiva)

Preinscripcions online tancades

El període de preinscripció del curs 2021/2022 és del 10-05-2021 al 21-05-2021.

Trobareu tota la informació del curs 2021/2022 aquí.Preguntes freqüents

-Vull més informació abans de realitzar la sol·licitud.
En el següent enllaç podràs trobar tota la informació de les preinscripcions.

- Quins són els criteris de puntuació per la preinscripció de les escoles bressol municipals d'aquest curs?

Criteris generals:
50 punts Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a Mollet*
30 punts Quan l'alumne/a tingui germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en que es presenta la preinscripció*
15 punts Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora o l'infant té reserva de plaça de necessitats educatives específiques (derivació dels Serveis Socials)
10 punts Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare o tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat superior al 33%, o té reserva de plaça de necessitats educatives especials (derivació del CDIAP)*
5 punts Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest sigui a Mollet

Criteris complementaris:
15 punts Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental
15 punts Pel fet de treballar els dos progenitors o tutors legals
10 punts Pel fet de tenir bessons

Si necessites ajuda per fer la preinscripció

truca a l’ Institut Municipal d’ Educació al telèfon: 93 563 51 25