Preinscripció 2021/2022

Escoles bressol municipals
Ajuntament de VicPreinscripcions online tancades

Per realitzar una preinscripció amb cita prèvia heu de trucar al 938862100 ext. 21400 de 9 a 14 hores.


Preguntes freqüents

-Vull més informació abans de realitzar la sol·licitud.
En el següent enllaç podràs trobar tota la informació de les preinscripcions.

-Quin són els criteris de puntuació per la preinscripció de les escoles bressol municipals d'aquest curs?

Criteris generals:
30 punts El domicili és el familiar dins el municipi de Vic.
30 punts El domicili és el familiar dins d'un municipi subscrit amb un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vic.
20 punts El domicili és el del lloc de treball.
60 punts Existència de germans/es a les EBMV o pare, mare o tutor/a legal que hi treballin.
5 punts Contracte vigent per part dels dos cònjuges o tutors, o en el cas de les famílies monoparentals del pare, mare o tutor/a.
5 punts Dependència: un dels cònjuges o tutors/es treballa i l'altre té a càrrec una persona amb dependència o n'és el/la cuidador/a principal.
10 punts Quan l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o els germans acreditin una discapacitat superior al 33%.
10 punts Quan el pare, mare o tutor/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida.

Criteris complementaris
15 punts Família nombrosa o monoparental.

-Vull realitzar un canvi en la sol·licitud. Com ho puc fer?
Posa't en contacte amb l'Administració - EBMV: ebmv@vic.cat

-NOTA COVID-19: Les famílies que estan en situació d'ERTO es considera que tenen contracte vigent.

Dades de contacte de les escoles

EBMV Caputxins | a8069827@xtec.cat
EBMV Horta Vermella | a8069384@xtec.cat
EBMV Serra de Sanferm | a8069803@xtec.cat