c
Escut de l'ajuntament de sant cugat del vallès

Preinscripció
(fora de termini)
2023/2024

Escoles bressol municipals
Ajuntament de Sant Cugat del VallèsPassos de la preinscripció:

1 Escull les escoles bressol municipals, ordenades segons la teva preferència.
2 Omple les dades de l'alumne/a.
3 Omple les dades de la mare o el pare o el tutor/a legal.
4 Escull els barems i adjunta-hi els documents.
5 Recorda que fins que no es validi la sol·licitud per part de l'Ajuntament o l'escola bressol municipal, no rebràs el pdf de la preinscripció al teu correu electrònic.

Logo de la marca de l'ajuntament de sant cugat del vallès

Preguntes freqüents

- Vull més informació abans de fer la sol·licitud.
En el següent enllaç podràs trobar tota la informació de les preinscripcions.

- Quins són els criteris de puntuació per la preinscripció de les escoles bressol municipals d'aquest curs?

Criteris prioritaris:
50 punts Existència de germans escolaritzats al centre
30 punts Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l’àrea d’influència del centre
20 punts Quan a instància del pare o mare, tutor/a, o guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre
10 punts Quan el domicili habitual és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència
15 punts Quan el pare o la mare, tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania

Criteris complementaris:
10 punts Quan el pare, mare o tutor/a legal treballen al centre
10 punts Pel fet de formar part d’una família nombrosa
10 punts Pel fet de formar part d’una família monoparental
10 punts Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple
10 punts Quan l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar
15 punts Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans
10 punts Si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme

Reenvia't la notificació electrònica de la teva cita

Dades de contacte de les escoles bressol municipals

EBM Cavall Fort | 935836797 | a8062882@xtec.cat
EBM El Molí | 935657096 | escoletaelmoli@doblevia.coop
EBM El Niu | 936744496 | a8045719@xtec.cat
EBM Gargot | 936749450 | a8045732@xtec.cat
EBM La Mimosa | 936748982 | a8045720@xtec.cat
EBM Montserrat | 936740064 | a8072863@xtec.cat
EBM Tricicle | 935836798 | a8062894@xtec.cat
EMD Valldoreix | | escolabressol@valldoreix.cat