Preinscripció 2022/2023

Escoles bressol municipals
Ajuntament de Molins de ReiPassos de la preinscripció:

1 Escull les escoles bressol municipals, ordenades segons la teva preferència.
2 Omple les dades de l'alumne/a.
3 Omple les dades de la mare o el pare o el tutor/a legal.
4 Escull els barems i adjunta-hi els documents.
5 Recorda que fins que no es validi la sol·licitud per part de l'Ajuntament o l'escola bressol municipal, no rebràs el pdf de la preinscripció al teu correu electrònic.

Preguntes freqüents

-Vull més informació abans de realitzar la sol·licitud.
En el següent enllaç podràs trobar tota la informació de les preinscripcions.

- Quins són els criteris de puntuació per la preinscripció de les escoles bressol municipals d'aquest curs?

Criteris generals:
50 punts L'existència de germans o germanes que estiguin matriculats a la mateixa escola bressol
30 punts Domicili familiar de l’infant a Molins de Rei
20 punts Domicili laboral del pare o la mare a Molins de Rei
15 punts Si la família percep la renda garantida de ciutadania

Criteris complementaris:
15 punts L'existència d'una persona de la unitat familiar amb una discapacitat superior al 33%
10 punts Si el pare, la mare o tutor/a legal treballa a l’escola bressol triada en primera opció
10 punts Si l'infant forma part d'una família nombrosa
10 punts Si l'infant forma part d'una família monoparental
10 punts Si l'infant que es preinscriu ha nascut en un part múltiple
10 punts Si l'infant que es preinscriu està en situació d'acolliment familiar
10 punts Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme

Vull realitzar la preinscripció presencial:

Sol·licita aquí la teva cita.

Dades de contacte de les escoles bressol municipals

EBM El Molí | 936684660 | eei-elmoli@xtec.cat
EBM El Rodó | 691821774 | rodo@molinsderei.cat
EBM La Traca | 936688432 | llar-infantslatraca@xtec.cat