Reserva de Cita

Preinscripció 2023/2024

Escola bressol municipal
Ajuntament de Sant CeloniQuè cal fer per reservar cita?

1 Introdueix les teves dades personals i de contacte.
2 Tria el dia i l'hora en què desitges reservar la teva cita.
3 Un cop finalitzat el procés, rebràs al teu correu una notificació de la reserva de cita que has realitzat amb totes les dades.
4 Per donar de baixa o modificar la cita posa't en contacte amb l'escola bressol municipal.


Calcula el preu de la matrícula

L’EBM El Blauet ofereix aquest curs 22-23 places gratuïtes per infants que cursaren P2, nascuts al 2020. El servei gratuït cobrirà el servei d’escolarització de matí i tarda de 9 a 12 i de 15 a 17 h.

Els infants nascuts als 2021 i 2022 continuaren amb el sistema de tarifació social en el servei d’escolarització de matí i tarda de 9 a 12 i de 15 a 17 h, el qual les quotes augmenten en funció de la renta i el nombre de membres de la unitat familiar.

Els serveis complementaris com el bon dia i el menjador no estan inclosos en la gratuïtat i, per tant, caldrà pagar-los a part.

Tota la informació a Preus EBM El Blauet.

Els càlculs que s'ofereixen en aquesta opció són orientatius i no tenen efectes vinculants per a l'Administració, essent únicament de caràcter informatiu.

Per fer el càlcul ompliu les dades sol·licitades a continuació i feu clic a "Calcul·la".* Als efectes del càlcul de l'ingrés familiar, són membres computables de la unitat familiar:

a) L'alumne/a que es matricula.

b) El pare i la mare o tutors legals de l'alumne/a.

En cas de divorci o separació legal, si la guàrdia i custòdia del nen és compartida es tindran en compte els dos tutors a la unitat familiar.
Si la guàrdia i custòdia del nen s'atribueix a un sol tutor, no serà membre computable aquell cònjuge que no convisqui amb el nen, però s'afegirà a la renda del tutor la pensió d'alimentació i/o compensatòria que estableixi la sentència.

c) Els germans de fins a 25 anys que segons el padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.

d) Els germans majors de 25 anys només amb discapacitat física, psíquica o sensorial que segons el padró consti que conviuen en el domicili familiar a la data de la matrícula.

** Els ingressos familiars s'obtindran per la suma de les caselles de la declaració de la renda del darrer any de cadascun dels membres del nucli familiar:
1) Base imposable general
2) Base imposable de l'estalvi
Per al còmput de renda es tindrà en aquesta suma, excloent els saldos nets negatius de pèrdues i guanys patrimonials corresponents a exercicis anteriors, així com el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari corresponents a exercicis anteriors.

*** Si a la mateixa unitat familiar coexisteixen dos o més alumnes matriculats a l’escola bressol municipal durant el mateix curs escolar, la tarifa saltarà a dos trams inferiors al que li correspondria per renda de la unitat familiar.

Preguntes freqüents

-Vull més informació abans de realitzar la cita.
En el següent enllaç podràs trobar tota la informació de les preinscripcions.

-No recordo el dia i l'hora de la cita prèvia.
Pots reenviar-te la notificació electrònica amb el correu electrònic que vas utilitzar al crear la cita.

-Quins són els criteris de puntuació per la preinscripció de l'escola bressol municipal d'aquest curs?
Això ho pots trobar en el següent document.

-Vull canviar l'hora de la cita prèvia. Com ho puc fer?
Posa't en contacte amb l'escola bressol municipal triada.

Reenvia't la notificació electrònica de la teva cita

Dades de contacte de l'escola bressol municipal

EBM El Blauet | 938673887 | elblauet@santceloni.cat